Jakość Energii Elektrycznej
na terenie Akademii Górniczo-Hutnieczej
im Stanisława Staszica w Krakowie

Portal zrealizowany w ramach grantu "Rozproszony system monitoringu i oceny jakości dostawy energii elektrycznej" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, umowa nr 3143/B/T02/2011/40.
User
password
 Do zalogowania można użyć profilu o ograniczonych prawach
User: AGH
password: gosc

Wymagane jest kliknięcie przycisku "Login"
BOS&RYK v0.91